Jaký vliv má současná technologická revoluce na naši planetu?

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že jsme uprostřed technologické revoluce. Rychlost, s jakou přichází na trh stále nové výrobky či vylepšení starých modelů to jednoznačně ukazuje. Ovšem to ani zdaleka neznamená, že jsme díky tomu zmoudřeli. Všichni víme, že naše planeta má jen omezené zdroje, které musíme vyčerpávat jen tak rychle, jak rychle se stačí obnovovat, pokud chceme naši civilizaci udržet. To je však přímo proti filozofii prakticky všech firem, které se snaží především co nejvíce vydělat.

 

různé mobilní telefony

 

Jak tedy jdou tyto dvě věci dohromady? Zde je právě možnost, kde nám mohou naše technologie pomoci. Jistě, můžeme vynalézt chytrý mobilní telefon, ale můžeme také vynalézt zařízení, které bude například rozkládat plasty na části, které jsou biologicky odbouratelné, či alespoň neškodí životnímu prostředí.

 

Kroky v tomto směru již podnikáme. Koneckonců, stačí se jen podívat na množství kontejnerů na tříděný odpad, které za poslední roky prudce vzrostlo. Zde ovšem narážíme na další problém – jednoduše nemáme dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli skutečně veškerý takto vybraný materiál recyklovat. Část jej tedy končí ve spalovnách odpadů, případně na skládkách.

 

popelnice přeplněná odpady

 

Zde by opět bylo řešením zvýšit kapacitu recyklačních zařízení, případně vymyslet nové, které by tuto činnost provádělo efektivněji. Problémem však je to, že tento výzkum není dostatečně financován. Díky tomu tak spousta odpadů, které vznikají právě díky našim technologiím, končí na skládkách, a to ještě v tom lepším případě.

 

Z ekonomického hlediska je to samozřejmě pochopitelné – z technologií pro recyklační zařízení není ani zdaleka takový zisk jako z těch pro mobilní telefon. A zde se právě náš přístup k financování výzkumu a vývoje musí změnit. Neměli bychom jej financovat podle toho, co nám přinese nejvíce peněz, ale podle toho, co je potřeba. Jen tak si totiž zajistíme, že se celý náš systém v dohledné době nezhroutí.