Významný den pro naši zemi – 21. 8. 1968

I když se jedná o minulost starou více jak padesát let, je důležité, abychom si historii neustále připomínali. Zvláště v souvislosti s událostmi, které nyní probíhají na území Ukrajiny.

21.8.1968 se svět kolem nás změnil. Krátce před druhou hodinou ranní odvysílal československý rozhlas zprávu, v které dával na vědomí občanům, že Československo okupují vojska Varšavské smlouvy, a to bez vědomí prezidenta či předsedy vlády. Lidé byli v šoku. Sice se diskutovalo o tom, že by mohla tato situace nastat, ale nikdo ji zatím nebral příliš vážně. Až do tohoto dne.

okupace

Toho dne skončilo osm měsíců, které pro československý lid znamenaly období štěstí, naděje a pocitu svobody. http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/394309/vila-karla-svobody-68-na-prodej-jeho-syn-se-zbavuje-domu-kde-se-skladatel-zastrelil.html Dnes je již známe pod názvem Pražské jaro. Tenkrát přišli pro lid tolik vítané změny jako uvolnění cenzury, možnost začít cestovat na západ a podobně.

To se samozřejmě nelíbilo vedení v Kremlu, které požadovalo, aby komunistická strana měla absolutní kontrolu nad všemi procesy v Československu. To vše nakonec vyústilo v onu osudnou noc.

Vojska Varšavské smlouvy byla předtím v Československu na cvičení, ale nedostali pokyn k odjezdu. A začala okupace. Obsazeno bylo letiště, na které se začali obratem přivážet další tanky. Ty poté obsadí všechny významnější města. Lidé jsou v šoku. Na ulicích bylo vidět křičící a plačící lidi, kteří prosili vojáky, aby opustili naši zemi. To samozřejmě nepomohlo. Lidé tedy vkládali naději aspoň ke zbytku světa, že jim z této situace pomůže.

tank

I to se ovšem ukázalo jako marná naděje. Západ jen tiše respektoval to, jak byly země rozděleny po ukončení války v 50. letech. Vedení naší země je odvezeno do Moskvy, kde jsou vystaveni krutému nátlaku k podepsání dokumentů, které v podstatě popírají všechno to, co bylo symbolem předcházejících osmi měsíců. Moskevský protokol odmítl podepsat jediný člověk, František Kriegel, tehdejší poslanec Národního shromáždění ČSSR. Ostatní poté odmítli opustit Moskvu bez Františka Kriegela. Nejspíše mu tímto počinem zachránili život, o který by za svou statečnost přišel.

Československo zůstalo v područí Sovětského svazu dalších 21 let.

K dostání jsou i upomínkové předměty na srpen 1968 Armytrika.