Jak na to nejít


Potkali jste v nÄ›které Äásti vaÅ¡eho obydlí hlodavce? Objevili jste jejich stopy? Pak je tÅ™eba rychle zaÄít jednat. Můžete si tÅ™eba pořídit milé a přítulné domácí zvířátko – koÄku. Budete-li mít Å¡tÄ›stí, může to svým způsobem i fungovat. OvÅ¡em pouze v případÄ›, že vaÅ¡e Å¡lechtÄ›ná a výstavní koÄiÄka se nebude chtít pouze mazlit a vyžadovat dobrůtky, které s hlodavci nemají naprosto nic spoleÄného. NehledÄ› k tomu, že se o ni budete muset starat a možná si vypÄ›stujete i pÄ›knou alergii.

Co také ne a co ano

Můžete si nakoupit nejrůznÄ›jší druhy pastí a pastiÄek. UvÄ›domte si vÅ¡ak, že pokud se hlodavec skuteÄnÄ› do pasti chytí, nezbude vám nic jiného, než jej z pasti odstranit, což pro mnohé není příliÅ¡ vábná pÅ™edstava, o hygienÄ› ani nemluvÄ›. PÅ™edpokladem tohoto úspěšného lovu je také nutnost nejdříve vysledovat, kudy se dotyÄná zvířátka nejÄastÄ›jší pohybují. NÄ›která z nich si pak na návnadÄ› dokáží pochutnat, aniž by byla ulovena. Pokud jeÅ¡tÄ› stále nemáte dost inspirace a máte kutilské sklony, klidnÄ› se můžete pustit do samovýroby nejrůznÄ›jších lapaÄů. Ale vážení, proÄ byste to vÅ¡echno dÄ›lali, a navíc s naprosto nejistým výsledkem, když na svÄ›tÄ› je deratizace s 100% garancí! Volejte neprodlenÄ› naÅ¡i spoleÄnost!