Hry a balónky


Vzpomínám si, jak pÅ™ed pár lety byla v televizi taková skvÄ›lá reklama. Byla to reklama na takový balonek, že když jste ho tÅ™eba nÄ›kam hodili, tak on se kroutil a kutálel se úplnÄ› Å¡ikmo. Vůbec nevím, jak to fungovalo, ale asi v tom mohl být tÅ™eba nÄ›jaký magnet anebo další kuliÄky. Takže ten balónek se potom pohyboval úplnÄ› hodnÄ› kÅ™ivÄ›. Řeknu ale, že to byla hlavnÄ› veliká zábava. Bylo to nÄ›co jako ve stylu petang, také takové kuliÄky a dost těžké. Ale bylo to spíše urÄené pro malé dÄ›ti, tÅ™eba tak pro dÄ›ti do dvanácti let. Takovéto hraÄky se mi líbí, protože takové hraÄky zaujmou právÄ› i dospÄ›lého ÄlovÄ›ka.

A Äemu dáváte pÅ™ednost vy?

Například syna to velice zaujalo. Jsem ráda, že v dneÅ¡ní dobÄ› jsou takové technické hraÄky, které dÄ›ti právÄ› mohou nauÄit více o svÄ›tÄ› techniky a také vÄ›dy, protože můj syn je velice zvídavý a má rád vÄ›du a také se vÄ›nuje hodnÄ› fyzice, i když je mu teprve osm let, tak má rád fyziku a také dokonce chemii a těší mÄ›, že je také manuálnÄ› a technicky zruÄný. Já jsem také synovi koupila takové nářadí, které je takové skoro tak z půlky jako pravé. Není to úplnÄ› obyÄejné plastové, které mají tÅ™eba dÄ›ti, když jim jsou tÅ™eba tÅ™i nebo dva roky. Tohle je takové nářadí, které také je už těžší do ruky. Žádné odlehÄení.

Existují i takzvané chytré balónky.

A mají v sobÄ› také malé strojeÄky, takže tÅ™eba když pÅ™iložíte vrtaÄku k nÄ›jakému hÅ™ebíku, tak to normálnÄ› zavrtá. SamozÅ™ejmÄ›, že to nemá takové otáÄky, jako tÅ™eba například pravé nářadí a další technické vÄ›ci, ale tohle je také velice zábavné. Tady pochytí ÄlovÄ›k, tedy vlastnÄ› dítÄ›, takový ten grif a způsob toho, jak se má pracovat. Anebo jak se dané nástroje používají. A potom, když už dítÄ› bude dospÄ›lé, tak bude lépe vÄ›dÄ›t, jak zacházet s nářadím. A tÅ™eba si také potom klidnÄ› nÄ›co udÄ›lá sám. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je velice důležité, aby dÄ›ti byly motivovány k tomu, jak tÅ™eba v budoucnu budou pracovat anebo co budou dÄ›lat a také, aby si mohli potom sami pro sebe nÄ›co udÄ›lat pÄ›kného. Já totiž pÅ™edpokládám, že bych chtÄ›la, aby můj syn byl technicky více zruÄný.